Ontwikkelen van Theorie Go

Voor Autorijschool Easy Go hebben we een platform, Theorie Go, ontwikkeld waarin studenten van de rijschool online theorie-examens kunnen oefenen met een uitgebreid CMS systeem voor de eigenaren. Via de website van de rijschool kunnen studenten pakketten bestellen die ze toegang geven tot de omgeving, hiervoor hebben we ook een koppeling tussen hun bestaande website en Theorie Go gemaakt. In deze blogpost leest u hoe wij aan de slag zijn gegaan om Theorie Go volledig te ontwikkelen in twee maanden.

Student die inlogt en een examen start

Autorijschool Easy Go had ons benaderd met het idee om een platform op te zetten waarin hun studenten oefenexamens kunnen afleggen en deze met hun eigen website te koppelen. Samen zijn we om de tafel gaan zitten en zijn we de concrete requirements gaan opstellen en hebben we de flow uitgetekend. Hieruit konden opmaken wat we precies moesten gaan bouwen. Het ontwerp van Theorie Go heeft de rijschool zelf toegeleverd en deze hebben wij geïmplementeerd.

Voor onze projecten maken wij gebruik van scrum waarmee wij op iteratieve, flexibele wijze projecten uitvoeren. Daarbij maken we gebruik van Jira, een project tracking software dat ons helpt bij het inplannen en managen van taken. Wij voeren de taken in Jira in, plannen het en houden de progressie bij. Dit zorgt voor een effectief projecttraject dat wij doorlopen. Door de flexibiliteit van scrum hebben we gedurende het project makkelijk nieuwe requirements kunnen opnemen en implementeren, bijvoorbeeld nadat het CBR de opzet van theorie-examens had gewijzigd.

Jira projectmanagement software

We hebben gekozen om Theorie Go in Java te schrijven met het Play! Framework en PostgreSQL (database). Hier hebben we voor gekozen omdat Theorie Go een relatief groot project is ten opzichte van een statische website. Java biedt ons meer voordelen met betrekking tot het ontwikkelen van zulke webapplicaties.

Na het ontwikkelen van Theorie Go hebben we een koppeling gemaakt tussen de bestaande WordPress website van Autorijschool Easy Go en Theorie Go. Vanuit de website van de rijschool kunnen studenten een pakket bestellen, wanneer ze een betaling succesvol hebben voltooid wordt er met de API van Theorie Go een gebruiker geregistreerd en wordt er een inlogcode naar de student toe gemaild. Met deze code kan de student inloggen in Theorie Go en starten met het afleggen van examens.

De autorijschool heeft een eigen server aangeleverd. Deze hebben we voor hun ingeregeld en Theorie Go op laten draaien. Bij het hosten van applicaties is het belangrijk om de systemen goed te monitoren, zoals het in de gaten houden van errors en misbruik. Om dit te doen maken wij gebruik van de Elastic Stack. De Elastic Stack is een verzameling van een aantal open-source projecten: Elasticsearch, Logstash en Kibana. Hiermee kunnen we alle logs indexeren, verzamelen en visualiseren. Uit de visualisaties kunnen we direct zien wanneer er bijvoorbeeld errors zijn opgetreden in de applicatie of wanneer er misbruik van het systeem wordt gemaakt.

Demo CMS voor administrators

Lees ook: Ontwikkelen van PastePixel